You might also enjoy this post in enEnglish (อังกฤษ)

ทางเลือกของการพักผ่อนซึ่งเดินทางง่ายๆใกล้ๆเมืองเชียงใหม่

แกลอรี่รูปภาพของสถานที่จริงในรีสอร์ตของเรา

จองตอนนี้

บ้านปงลอดจ์ รีสอร์ตที่เงียบสงบของเชียงใหม่